Komünizm hayaleti New York’ta!

Yazan root

Marks ve Engels’in ünlü Komünist Manifestosu çok etkileyici bir cümle ile başlar: “Avrupa’da bir hayalet dolaşıyor – Komünizmin hayaleti. Yaşlı Avrupa’nın bütün güçleri, Papa’sı ve Çar’ı, Metternich’i ve Guizot’su, Fransız radikalleri ve Alman polisleri, bu hayaleti kovmak üzere kutsal bir sürek avında el ele vermişlerdir.” (1) Bu tespit 172 yıl önceydi.

Bugünse Atlantik kampında Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) hayaleti dolaşıyor. Trump ve Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti, Wall Street bankerleri, silah sanayicileri vb. dünyanın küresel şeytanları, sabahtan akşama Çin’i suçlayarak adeta “şeytan taşlıyorlar”!

Öyle kapsamlı bir kampanya ki, Amerikan halkının Çin’e ilişkin tutumunda üç ayda olağanüstü değişiklik yaratmış. Mart ayında yapılan yeni Pew Araştırma Merkezi anketine göre Amerikalıların üçte ikisi Çin’e karşı olumsuz bir görüşe sahip. Pew bu araştırmayı 2005’ten beri yapıyor. 2020 anketinde Çin hakkındaki olumsuz görüş zirve yaptığın saptıyorlar. Trump yönetiminin başlamasından bu yana Çin hakkındaki görüşü olumsuza dönüşenlerin oranı yaklaşık yüzde 20 artmış. Pew araştırmasının ilginç sonuçlarından biri, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping hakkındaki olumsuz tutumda olağanüstü artış. Kabaca on Amerikalı’dan 7’si (yüzde 71) Xi hakkında olumsuz görüş bildirmiş. İşin ilginç yanı bu oran Çin’e duyulan olumsuz yaklaşımdan 5 puan daha yüksek. Pew Araştırma şirketi analizinde “Xi’nin görüşleri son birkaç yıldır oldukça istikrarlı olsa da sadece son bir yılda Xi’ye güvenmediğini söyleyenlerin oranı yüzde 21 puan arttı. Bu değişim hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar ile yaşlı ve genç Amerikalılar arasında meydana geldi.” (2)

Çin Amerika merkezli yıpratma kampanyası karşısında rahat bir tutum alıyor. Yalanları çürütüp gerçekleri açıklıyor.

BAŞARISIZLIĞIN PUSUSUNDA

29 Nisan günlü Financial Times ise, “Çin’in ekonomisinin yavaşlaması Xi’nin kördüğümü” başlıklı analiz yayınladı. Çin’in ekonomik büyümesinde koronavirüs nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde düşüş yaşanması, Atlantik kampını büyük beklentilere sokmuş görünüyor. Neo liberal küreselleşmenin en bıçkın sözcüsü Financial Times ise bu yıl, Xi Jinping ve Çin Komünist Partisi’nin çok büyük itibar kaybına uğrayacağını ileri sürüyor. Çin’in “ilk yüz yıl hedefi” olan “2021’de Gayri Safi Yurtiçi Hasılasını 2010 yılındakinin iki katına çıkarma ve mutlak yoksulluğu sıfırlama hedefi”nin ıskalanacağına kesin gözüyle bakıyor.

Türkiye’nin birden zuhur eden “Çin uzmanları” da, Batı basının teranelerini tekrarlayıp duruyorlar. Oysa IMF dahi Çin’in virüs salgının 2020’de Çin büyümesine etkisinin 0.4 oranında olacağını öngörüyor. Çin’in ilan ettiği büyüme hedefi yüzde 6, IMF’nin öngörüsü ise yüzde 5.6!

ÇKP VE Xİ JİNPİNG’İN İTİBARINDA ARTIŞ

Peki, Çin’in içinde durum nasıl? Batının gelişmiş ülkeleri salgın karışışında perişan durumdayken, Çin’in başarısı kuşkusuz Çin halkını gururunu okşuyor. Çin Komünist Partisi ve Xi Jinping’in itibarında olağanüstü artış var. ÇKP’ye ve Başkan Xi’ye eleştirel bakanlar tutumlarını değiştiriyorlar. Özellikle Batı ile yakın ilişki içinde olan, liberal görüşlerden etkilenen aydınları uyaran en önemli etken, Trump’ın Xi Jinping ve Çin karşıtı propagandası!

Çin’de hayat hızla normalleşerek virüs salgını öncesine dönüyor. Kapalı işyeri kalmamış durumda. Alış veriş merkezleri açık. Salgının etkisi kalmayan eyaletlerde üniversiteler dahil bütün okullar açıldı. Pekin, Şanghay, Guangzhou gibi büyük kentlerdeki üniversiteler de mayıs ayında kademeli olarak eğitime başlıyorlar.

ÇİN’İN EKONOMİK ÖNLEMLERİ

Xi Jinping, nisan ayında arka arkaya iki önemli toplantı düzenledi. 15 Nisan günü ÇKP Siyasi Bürosu Daimi Komite toplantısı yapıldı. 17 Nisan günü ise ÇKP Merkez Komitesi toplandı. Toplantıdan sonra yayınlanan bir açıklamada, alınan kararlar şöyle sıralandı:

 • Çin ekonomisi büyük bir dayanıklılık gösterdi. Salgın devam ederken pek çok yeni sanayi dalı ve işletme hızla geliştirildi. İstihdam ve üretim yavaş yavaş normal seviyelere döndü.
 • Temel ilke, istikrarı sağlarken ilerlemeyi sürdürmektir.
 • Ekonomik temelleri güçlendirirken ve insanların temel geçim kaynakları güvence altına alınmalı.
 • Salgının ekonomik etkisini gidermek için daha güçlü makro politika araçları kullanılacaktır.
 • Özel devlet tahvilleri çıkarılacak ve yerel yönetim tahvillerinin artırılması teşvik edilecek.
 • Ekonominin istikrara kavuşturulması için sermayenin kullanım verimliliği artırılacak.
 • Para politikaları daha esnek ve dengeli olacak. Yeterli likidite olacak ve daha düşük bir faiz oranı sağlanacak.
 • Sermaye reel ortama, özellikle orta ölçekli, küçük ve mikro işletmelere yönlendirilecek.
 • İç talep genişletilecek, tüketici harcamalarını teşvik ederek ve kamu harcamalarını uygun şekilde artırarak tüketim potansiyeli serbest bırakılacak.
 • Eski ve harap yerleşim bölgeler yenilenecek.
 • Geleneksel ve yeni altyapı yatırımları güçlendirilerek ve gelişmekte olan stratejik endüstrilere yapılan yatırımı artırarak yatırımı genişletmek zorunlu kılınacak.
 • İhracat ürünlerinin iç pazara satışına destek verilecek.
 • Küçük ve orta ölçekli firmaların hayatta kalma ve gelişme yeteneklerini geliştirmek için önlemler alınacak.
 • Yoksulluğun ortadan kaldırılması hedefinin zamanında tamamlanacaktır.
 • Uluslararası lojistiğin sorunsuz akışını kolaylaştıracak, ihracat için salgın önleme ve kontrol malzemelerinin kalitesi kesinlikle kontrol edilecek.
 • Kuşak ve Yol Girişimi altında ortaklaşa yüksek kaliteli gelişim ilerletecektir.

MUTLAK YOKSULLUK SIFIRLANACAK

Başkan Xi, düzenli olarak, önemli toplantılar öncesinde yerel incelemeler yapıyor. 20 Nisan’da kendi memleketi olan Shaanxi eyaletinin dağlık bölgelerine bir gezi düzenledi. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, geziyle mutlak yoksulluğu 2020 yılının sonunda sıfırlama hedefine vurgu yaptı. Mutlak yoksulluktan kurtulan köyleri gezdi. Köylülerle konuştu ve onları e-ticarete yönlendirdi. Başkan Xi, e-ticaretin tarımsal ürünlerin satışını kolaylaştıran, kırsal bölge sakinlerinin yoksulluğu ortadan kaldırmasına ve kırsal yaşamı canlandırmasına yardımcı olabilecek büyük potansiyele sahip yeni bir iş olduğunu belirtti.

Son yedi yılda 93 milyon kişiyi mutlak yoksulluktan kurtarmış olan Çin’in hâlâ resmi yoksulluk sınırının altında yaşayan 5.51 milyon kırsal nüfusu mevcut. 2020 yılında yaklaşık 6 milyon kişinin gelirinin yükseltilmesi, sürdürülebilir bir ekonomik gelişmeye kavuşması için çalışılıyor.

ÇİN ULUSAL HALK MECLİSİ TOPLANIYOR

Çin’de hayatın normale dönmesinin önemli işaretlerinden biri de ulusal düzeydeki iki yıllık toplantının 21 ve 22 Mayıs’ta yapılacağının ilanı oldu. 21 Mayıs’ta Çin Siyasi Danışma Konferansı, 22 Mayıs’ta ise Çin Ulusal Halk Meclisi toplanacak. Bu yıl toplantılar 7 günde bitirilecek. Her yıl Mart ayının başında düzenlenmesi geleneği bu yıl koronovirüs salgını nedeniyle bir buçuk ay ertelendi. Doğal olarak Çin halkının ilgisi bu toplantılara yöneldi. Çin’in uluslararası gelişmeleri etkileyecek kararlar alacağı beklentisiyle, dünyanın dikkati yine Çin’de toplanıyor.

SONUÇ

Şurası açık ki, Çin’in dünyanın gözleri önünde verdiği başarılı korona sınavı, gelişmekte olan ülkelerin ve Avrupa kamuoyunun gözlerini kamaştırmış, dünyaya sosyalizmin üstünlüğünü kanıtlamıştır.

ABD Başkanı Trump’ın Reuters’a verdiği son özel röportaj evlere şenlik: “Çin beni seçtirmemek için her şeyi yapacak!” Çin, ÇKP ve Xi Jinping Amerika’nın ve Atlantik Kampı’nın “öcü”sü oldu. Amerika ve emperyalist kamp, virüs dahil, her türlü kötülüğün Çin’den kaynaklandığını ileri süren çılgınca söylemlerle, sadece havlu atmış olduğunu gösteriyor. Ne demiş atalarımız “Korkunun ecele faydası yok!”

DİPNOTLAR

1. K. Marks, F. Engels, Komünist Partisi Manifestosu, Kaynak Yayınları, 2. Basım. Çeviren Işık Soner.

2. https://www.pewresearch.org/

Related Posts

Yorum Yap